Innan du aktiverar ditt fordon för uthyrning, kommer du att kunna fylla i regler som gäller för fordonet under uthyrningsperioden. Där anger du vad som är tillåtet och inte tillåtet i samband med hyrarens användning av fordonet. Du kan exempelvis bestämma om fordonet ska vara rök- eller husdjursfri, om det finns en minimiålder för att få hyra fordonet, eller huruvida resor utanför Sverige är tillåtna.

Reglerna finns till för att säkerställa att fordonet endast används på ett sätt som du som fordonsägare kan känna dig bekväm med.