Om du som fordonsägare avbokar en bekräftad bokning betalas hela hyresbeloppet tillbaka till hyraren. Om du avbokar en bekräftad bokning utan en befogad anledning kan du bli skyldig MyCamper en summa motsvarande bokningens serviceavgift.

Detta behöver du dock inte betala om avbokningen sker på grund av att fordonet blivit skadad eller på annat sätt försatts i ett icke uthyrningsbart skick under en tidigare uthyrning via MyCamper, eller om avbokningen sker på grund av force majeure. Båda dessa fall måste du som fordonsägare kunna uppvisa belägg för, och MyCamper kan hjälpa till med en bedömning om det behövs.