På MyCamper kan ägarna avgöra om den erbjudna husbilen kan bokas direkt (omedelbar bokning) eller om hyresgästerna först måste skicka en förfrågan (bindande bokningsförfrågan), som måste accepteras av ägarna för att bli en bindande bokning.

Direkt bokning
Fordon som är markerade med en blixtsymbol kan bokas direkt. Det innebär att hyresgästen kan boka den önskade husbilen direkt online utan att behöva vänta på bekräftelse från ägaren. Betalning för omedelbara bokningar görs med kreditkort.

Bindande bokningsförfrågan
Med en bindande bokningsförfrågan presenterar hyresgästerna sig för ägarna och skickar en bokningsförfrågan med alla detaljer om den planerade resan. I bokningsförfrågan efterfrågas samma information som i direktbokningen: startdatum, slutdatum, tider för överlämning, resmål, antal resenärer etc. Ägaren har 24 timmar på sig att acceptera bokningsförfrågan.

Så snart bokningsförfrågan har accepterats av ägarna görs en bindande bokning. Hyresgästen kan också dra tillbaka en bokningsförfrågan så länge den inte har accepterats.