Skader og forsikring

Hvordan fungerer MyCampers forsikring hos Omocom?
Sammen med Omocom har vi utviklet en skreddersydd forsikring for plattformen vår. Dette er en gruppeforsikring og dekker alle bestillinger på MyCamper som l...
Wed, 9 Aug, 2023 ved 8:02 AM
Hvem er ansvarlig for å betale for eventuelle kostnader på kjøretøyet i løpet av leieperioden?
I løpet av leieperioden er det leietaker som betaler for eventuelle kostnader som oppstår. Dette inkluderer parkeringsbøter, bompenger for veier og broer el...
Tue, 8 Aug, 2023 ved 12:08 PM
Hva gjør jeg, og hvem kontakter jeg hvis det er problemer eller skader på kjøretøyet?
Før du leier ut kjøretøyet ditt, er det viktig at du kjenner kjøretøyets tilstand. Når kjøretøyet skal overleveres til leietakeren, må eieren og leietakeren...
Tue, 8 Aug, 2023 ved 12:09 PM
Forsikringskrav
For å bli dekket av MyCampers forsikring, må du oppfylle visse krav. Blant annet må ditt kjøretøy være privateid og ha kjørt maks 30 000 mil. Les mer om My...
Wed, 9 Aug, 2023 ved 8:04 AM