I løpet av leieperioden er det leietaker som betaler for eventuelle kostnader som oppstår. Dette inkluderer parkeringsbøter, bompenger for veier og broer eller skader og mangler på kjøretøyet. Bøter og avgifter som dukker opp i etterkant, men som er utstedt i løpet av datoen for leieperioden, kan eieren rapportere til MyCamper senest seks måneder etter at utsjekking har funnet sted. MyCamper vil da ta betalt av leietakeren for gjeldende gebyrer og avgifter.