Under uthyrningsperioden är det hyraren som betalar för eventuella kostnader som uppstår. I detta ingår bland annat parkeringsböter, väg- och brotullar eller skador och defekter på fordonet. Böter och avgifter som framkommer i efterhand men som har blivit utfärdade under uthyrningsperioden datum, kan ägaren redovisa för MyCamper senast sex månader efter att utcheckningen har skett. MyCamper kommer då att debitera hyraren för gällande avgifter.