Vad är incheckning?

Ändrad den Thu, 15 Feb 2024 vid 03:22 PM

Incheckning sker när hyraren hämtar upp fordonet hos fordonsägaren för att använda den under uthyrningsperioden. Tänk på att du som ägare ansvarar för att fordonet, inventarier och utrustning motsvarar det som står i hyresavtalet när hyraren hämtar fordonet.

Fordonsägaren startar incheckningen i sin telefon på MyCampers hemsida när hyraren har anlänt till fordonet. Fordonsägaren och hyraren gör då tillsammans en noggrann okulär besiktning av fordonet, där ägaren dokumenterar eventuella skador och defekter på fordonet. Fordonsägaren dokumenterar eventuella skador och defekter och om det är en husbil dokumenteras även nuvarande bränslenivå och mätarställning. Hyraren godkänner därefter ägarens dokumentation av fordonets skick på MyCampers hemsida i sin telefon. Slutligen tittar fordonsägaren på hyrarens körkort samt skriver in hyrarens fyra sista siffror i personnumret på hemsidan, för att säkerställa att det är samma person som har skickat hyresförfrågan som kommer att hämta fordonet samt att hyraren har rätt behörighet för att framföra fordonet. Nycklarna till fordonet lämnas därefter över från fordonsägaren till hyraren. Därmed är incheckningen fullbordad och uthyrningsperioden har startat. Hyraren har nu övertagit ansvaret för fordonet.

Det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid till in- och utcheckningsprocessen. Detta tar ofta mellan 1-2 timmar. Att slutföra incheckningen är obligatorisk och påvisar att båda parter är medvetna om fordonets skick före uthyrningsperioden startar. På så sätt kan båda parter vara trygga under uthyrningsperioden och vid återlämningen av fordonet.

Lathund för incheckningsprocessen:

Hyraren åker till fordonsägaren eller där fordonet finns, på avtalad tid på incheckningsdagen.
Ägaren startar en “incheckning” via telefonen på MyCampers hemsida.
Om det är en husbil dokumenterar fordonsägaren först husbilens bränslenivå och mätarställning.
Ägaren och hyraren besiktar fordonet tillsammans. Fordonsägaren dokumenterar eventuella skador och defekter, att utrustningen fungerar samt tar bilder på fordonet.
Ägaren granskar hyrarens körkort så att den överensstämmer med hyrarens angivna uppgifter på hemsidan och skriver in hyrarens sista siffror i personnumret. Fordonsägaren överlämnar fordonets nycklar till hyraren.
Hyraren godkänner därefter fordonsägarens dokumentation genom MyCampers hemsida.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov