Vad är incheckning?

Ändrad den Tue, 26 Dec 2023 vid 12:33 PM

Incheckning sker när hyraren hämtar upp fordonet hos fordonsägaren för att använda den under uthyrningsperioden.

Fordonsägaren startar incheckningen i sin telefon på MyCampers hemsida när hyraren har anlänt till fordonet. Fordonsägaren och hyraren gör då tillsammans en noggrann okulär besiktning av fordonet, där fordonsägaren dokumenterar eventuella skador och defekter på fordonet. Om det är en husbil dokumenterar ägaren även husbilens nuvarande bränslenivå och mätarställning. Fordonsägaren tittar på hyrarens körkort samt skriver in hyrarens fyra sista siffror i personnumret på hemsidan för att säkerställa att det är samma person som har skickat hyresförfrågan som kommer att hämta fordonet. Hyraren godkänner därefter fordonsägarens dokumentation av fordonets skick på MyCampers hemsida i sin telefon och nycklarna till fordonet lämnas över från fordonsägaren till hyraren. Därmed är incheckningen fullbordad och uthyrningsperioden har startat. Hyraren har nu övertagit ansvaret för fordonet.

Att slutföra incheckningen är obligatorisk och påvisar att båda parter är medvetna om fordonets skick före uthyrningsperioden startar. På så sätt kan båda parter vara trygga under uthyrningsperioden och vid återlämningen av fordonet.

Tänk på att när du som hyrare har godkänt incheckningen så är du ansvarig för fordonet och dess inventarier. Om du skulle upptäcka skador som inte registrerats vid incheckningen, eller att inventarier eller utrustning saknas eller inte fungerar, måste du kontakta ägaren inom 24 timmar. I de flesta fall kan du och ägaren då tillsammans komma fram till en lösning.

Lathund för incheckningsprocessen:

  • Hyraren åker till fordonsägaren eller där fordonet finns, på avtalad tid på incheckningsdagen.
  • Fordonsägaren startar en “incheckning” via telefonen på MyCampers hemsida.
  • Om det är en husbil så dokumenterar ägaren husbilens bränslenivå och mätarställning.
  • Fordonsägaren och hyraren besiktar fordonet tillsammans. Ägaren dokumenterar eventuella skador och defekter, att utrustningen fungerar samt tar bilder på fordonet.
  • Fordonsägaren granskar hyrarens körkort så att den överensstämmer med hyrarens angivna uppgifter på hemsidan och skriver in hyrarens sista siffror i personnumret samt säkerställer att hyraren har rätt behörighet för fordonet.
  • Hyraren godkänner fordonsägarens dokumentation genom MyCampers hemsida och ägaren överlämnar fordonets nycklar till hyraren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov