Vad är incheckning?

Ändrad den Fri, 14 Jun 2024 vid 11:27 AM

Incheckning sker när hyraren hämtar fordonet från ägaren för att använda det under hyresperioden.


Fordonsägaren påbörjar incheckningen på sin mobil på MyCampers hemsida när hyraren har kommit fram till fordonet. Fordonsägaren och hyraren gör sedan tillsammans en noggrann visuell inspektion av fordonet, där fordonsägaren dokumenterar eventuella skador och defekter på fordonet. Om det är en husbil dokumenterar ägaren också husbilens aktuella bränslenivå och körsträcka. Fordonsägaren tittar på hyrarens körkort och anger hyrarens födelsedatum på hemsidan för att säkerställa att det är samma person som har skickat hyresförfrågan som ska hämta fordonet. Hyraren godkänner sedan fordonsägarens dokumentation av fordonets skick på MyCampers hemsida i sin telefon och nycklarna till fordonet överlämnas från fordonsägaren till hyraren. Därmed är incheckningen klar och hyresperioden har börjat. Hyraren har nu tagit över ansvaret för fordonet.


Att genomföra incheckningen är obligatoriskt och visar att båda parter är medvetna om fordonets skick innan hyresperioden börjar. På så sätt kan båda parter känna sig trygga under hyresperioden och vid återlämnandet av fordonet.


Tänk på att när du som hyrare har godkänt incheckningen är du ansvarig för fordonet och dess utrustning.Skulle du upptäcka någon skada som inte registrerades vid incheckningen, eller att möbler eller utrustning saknas eller inte fungerar, måste du kontakta ägaren och MyCamper inom 24 timmar. I de flesta fall kan du och ägaren då komma fram till en lösning tillsammans.


Checklista för incheckningsprocessen:


  1. Hyraren åker till fordonsägaren eller där fordonet är placerat, vid överenskommen tid på incheckningsdagen.
  2. Fordonsägaren startar en ""incheckning"" via mobilen på MyCampers hemsida.
  3. Fordonsägaren och hyraren inspekterar fordonet tillsammans. Ägaren dokumenterar eventuella skador och defekter, kontrollerar att utrustningen fungerar och tar bilder av fordonet.
  4. Fordonsägaren granskar hyrarens körkort så att det matchar hyrarens information på hemsidan och anger hyrarens födelsedatum och säkerställer att hyraren har rätt behörighet för fordonet.
  5. Hyraren godkänner fordonsägarens dokumentation via MyCampers hemsida och ägaren överlämnar nycklarna till hyraren.

Var artikeln till hjälp?

Toppen!

Tack för din feedback

Vi beklagar att det inte var till hjälp

Tack för din feedback

Berätta för oss hur vi kan förbättra den här artikeln!

Välj minst en av orsakerna
CAPTCHA-verifiering krävs.

Feddback skickat

Vi uppskattar din feedback och uppdaterar artikeln vid behov