Selv om alle kjøretøy på MyCamper er fullt forsikret, koster skader ofte mye penger og tid. De fleste skader under campingferier skyldes uforsiktighet og dårlig vær. Nedenfor finner du noen tips fra oss for å unngå slike skader:

  • Før turen vet du hvor vann- og bensin- eller dieseltankene er plassert, og du kjenner størrelsen på kjøretøyet (lengde, bredde, høyde).
  • Før du drar, må du alltid kontrollere at alle gjenstander er stuet ordentlig og fremfor alt godt sikret. I tillegg bør alle vinduer og dører være lukket.
  • Om nødvendig bør passasjeren gå ut av kjøretøyet og hjelpe deg med å parkere og kjøre bort. 
  • For å unngå skader på markisen, rull den inn over natten og så snart du forlater kjøretøyet.
  • Hold alltid sikker avstand til kjøretøyet foran og kjør så forsiktig som mulig på natur- og grusveier.
  • Hvis en haglstorm er nær og det er nok tid, prøv å kjøre inn i offentlige underjordiske garasjer (pass på høyden), parkeringsplasser eller til overbygde bensinstasjoner. På veien kan du også stoppe i veikanten under brue.