Även om alla fordon på MyCamper är fullt försäkrade kostar skador ofta mycket pengar och tid. De flesta skador under campingsemestern beror på slarv och dåligt väder. Nedan hittar du några tips från oss för att undvika sådana skador:

  • Före resan vet du var vatten- och bensin- eller dieseltankarna är placerade och du känner till fordonets storlek (längd, bredd, höjd).
  • Innan du ger dig iväg ska du alltid kontrollera att alla föremål är ordentligt stuvade och framför allt väl säkrade. Dessutom bör alla fönster och dörrar vara stängda.
  • Vid behov bör passageraren stiga ut ur fordonet och ge dig hjälp när du ska parkera samt åka iväg. 
  • För att undvika skador på markisen bör du rulla in den över natten och så fort du lämnar fordonet.
  • Håll alltid tillräckligt avstånd till fordonet framför och kör så försiktigt som möjligt på natur- och grusvägar.
  • Om en hagelstorm är nära och det finns tillräckligt med tid kan du försöka köra in i offentliga underjordiska garage (se upp för höjden), parkeringshus eller till täckta bensinstationer. På vägen kan du också stanna på vägkanten under broar.