Om en skada sker är det viktigt att du omgående kontaktar ägaren. Villkoren för skadehantering kan skilja sig beroende på fordonsägarens försäkring. Därför är det av största vikt att du kontaktar ägaren så du snabbt kan för att få hjälp på bästa möjliga sätt.

Om du som hyr upptäcker en skada eller skadar fordonet på något sätt efter incheckning är det viktigt att du meddelar fordonsägaren om detta snarast möjligt. Om så är fallet är det bästa sättet att ta bilder. På detta sätt möjliggörs för fordonsägaren att kunna åtgärda felet samt att framtida hyrestagare inte blir påverkade.