Genom MyCampers betalningssystem kan du betala med de vanligaste kreditkorten som Visa och Mastercard.

MyCamper använder tredjepartsleverantören Stripe för alla betalningar som sker. Stripe är världens tredje största betalningsleverantör och finns etablerad i 120 länder. Alla uppgifter som användare anger på MyCampers hemsida hanteras i krypterad form och lämnas inte ut till tredje part.

Om det uppstår extrakostnader under din hyresperiod, som exempelvis att extra kilometer har körts, böter, vägtullar eller självrisker, kommer de i första hand av från depositionen. Om beloppet överstiger depositionsavgiften kommer MyCamper att fakturera dig som hyrestagare i efterhand.

Samtliga utbetalningar som görs från MyCamper till både ägare och hyrare tar mellan 5-10 arbetsdagar att nå mottagarens konto.