Depositumet betales til MyCamper for å få leietakere til å føle seg trygge med betalingen. Under utsjekkingen kan du som eier angi ekstrakostnader som belaster leietakeren. Leietakeren behøver da å godkjenne disse ekstrakostnadene. Dere som eier og leietaker har ansvaret for å komme overens om eventuelle ekstrakostnader som skal belastes leietakeren. Dersom beløpet for ekstrakostnader overstiger det innbetalte depositumet, må leietakeren betale inn det overskytende beløpet til MyCamper, og deretter betales ekstrakostnadene til deg.

Ved utsjekkingen har du også mulighet til å be om å stoppe depositumet et begrenset tidsrom for å undersøke prisen på en eventuell reparasjon. Du har da ansvar for å undersøke dette så raskt som mulig. Dersom du innrapporterer ekstrakostnader etter at depositumet er utbetalt, vil du motta pengene dine så snart leietaker har betalt dem til oss. For å kunne debitere leietakeren for ekstrakostnader, må du som eier sende inn dokumentasjon som beviser at ekstrakostnadene skjedde i leieperioden. Dette kan for eksempel være kvitteringer for tillegg, bompenger, avgifter eller parkeringsbøter. Dokumentene må sendes til MyCamper senest seks måneder etter utsjekkingstiden for leieperioden. Legg merke til at om ekstrakostnadene tilkommer i ettertid er det du som eier som har bevisbyrden. Derfor vil det enkleste alltid være om du og leietakeren er enige om eventuelle ekstrakostnader direkte ved utsjekking, og at dette dokumenteres i utsjekkingen.

Vær oppmerksom på at når MyCamper overfører penger til deg, kan det ta opptil 5–10 dager før pengene er synlige på kontoen din. Administrative gebyrer kan tilkomme ved håndtering av ekstrakostnader.