Depositionsavgiften betalas in till MyCamper för att hyrare ska känna sig trygga vid sin betalning. Under utcheckningen kan du som fordonsägare ange extrakostnader som du vill debitera hyraren. Hyraren behöver då godkänna dessa extrakostnader. Ni som fordonsägare och hyrare har ansvaret att komma överens om eventuella extrakostnader som ska dras. Om beloppet för extrakostnader överstiger den inbetalda depositionen kommer hyraren att betala in den överstigande summan till MyCamper och därefter betalas extrakostnaderna till dig.

Vid utcheckningen har du också möjlighet att be om att hålla depositionen en begränsad tid för att kolla upp vad exempelvis en reparation kommer att kosta. Du har då ansvar för att kolla upp detta så snart det är möjligt.

Rapporterar du in extrakostnader efter att depositionen har släppts så kommer du att få dina pengar så snart hyraren betalt in dem till oss. För att kunna debitera hyraren för extrakostnader måste du som ägare skicka in underlag som styrker att dessa inträffade under hyresperioden. Det kan exempelvis vara kvitton för tilläggsavgifter, tullar eller parkeringsböter. Underlagen måste vara inskickade till MyCamper senast sex månader efter att hyresperiodens utcheckning. Notera att om extrakostnader tillkommer i efterhand är det du som ägare som har bevisbördan, enklast är därför alltid att se till att du och hyraren är överens om eventuella extrakostnader direkt vid utcheckningen och att detta dokumenteras i utcheckningen.

Notera att när MyCamper för över pengar till dig kan det ta upp till ca 5-10 dagar innan pengarna syns på ditt konto. Administrativa avgifter tillkommer vid hantering av extrakostnader.