Du behöver vara minst 18 år för att skapa konto hos MyCamper. Som hyrare behöver du dock vara minst 23 år för att hyra. Hyrarens resesällskap får däremot bestå av personer under 18 år, så länge det är okej för fordonsägaren som hyr ut.

I nuläget stödjer vi svenska, norska och finska fordon. Du som hyrare behöver vara folkbokförd och kunna uppvisa legitimation från EU/EES, Storbritannien eller Schweiz.