Innan du som fordonsägare hyr ut ditt fordon är det viktigt att du har koll på fordonets skick. Vid incheckningen, när fordonet ska lämnas över till hyraren, ska fordonsägaren och hyraren tillsammans göra en noggrann besiktning av fordonet och dokumentera vilka skador eller defekter som finns på fordonet före uthyrningen. Ett slutförande och godkännande av incheckningen är obligatorisk för båda parter, och påvisar att båda parter är medvetna om de eventuella skador eller defekter som finns vid uthyrningsperiodens start.

En uppföljning görs sedan vid utcheckningen, när fordonet återlämnas till ägaren. Då dokumenteras återigen vilka skador eller defekter som finns på fordonet. Genom att göra detta kan eventuella nya skador eller defekter upptäckas som uppkommit under uthyrningsperioden. De eventuella nya skador eller defekter som uppstått ska dokumenteras på MyCampers hemsida, och hyraren är skyldig att ersätta dem. Upptäcker du skador eller defekter efter att utcheckningen har godkänts behöver du bevisa att skadan uppkom under uthyrningsperioden. Du kan då inkomma med krav på ytterligare extrakostnader som kommer att debiteras hyraren.

Om din bokning täcks av MyCampers försäkring via Omocom kan du skapa ett försäkringsärende direkt från din bokning under rubriken "Försäkring". Genom att använda denna länk kommer nödvändig information om ditt fordon och din bokning att förifyllas för en smidigare process. När du har skickat in ditt försäkringsärende via länken kommer du att bli kontaktad av en handläggare som hjäper dig vidare.

Om du har generella frågor kring försäkring kan du ringa Omocom på +46 8-520 278 70 +46852027870. Du kan också skicka ett e-postmeddelande till hello@omocom.insurance.